Тренировъчни и хранителни режими

Изготвяне на индивидуални тренировъчни и хранителни режими

otmetka-kr
otmetka-kr

За изготвяне на онлайн тренировъчен и хранителен режим, моля изпратете вашето запитване на office.krasivitela@gmail.com

Ако желаете да получите консултация на място, може да заповядате в нашия офис, който се намира в град Бургас, улица „Цар Симеон I“, №40

Режимът отговаря на вашите цели, физически възможности и тренировъчно ниво. Съобразен е с начина ви на живот, здравословното ви състояние и хранителните ви предпочитания. Съдържа подробно описание и видео клипове към упражненията, препоръка за оптимален прием на хранителни добавки, включва и обратна връзка и мониторинг с цел оптимизиране на процесите.

Консултация

30 лв.

включва

 • Измерване на антропологични мерки
 • Измерване % телесни мазнини, мускулна маса и други показатели
 • Тестване на моментното физическо състояние
 • Предложение за изготвяне на хранителен и тренировъчен режим, съобразен с взетите данни
 • Консултацията се заплаща, ако не се възползвате от някоя от другите ни услуги

Индивидуален хранителен режим

79 лв.

включва

 • Консултация
 • Изготвяне на хранителен режим
 • План за суплементация
 • Безплатна корекция по хранителния режим в рамките на 2 месеца
 • Мониторинг и отговор на въпроси по време на хранителния режим

Индивидуален тренировъчен режим

79 лв.

включва

 • Консултация
 • Изготвяне на тренировъчен режим
 • План за суплементация
 • Безплатна корекция по тренировъчния режим в рамките на 2 месеца
 • Мониторинг и отговор на въпроси по време на тренировъчния режим

Комплексна програма за два месеца -
Хранителен + Тренировъчен режим

129 лв.

включва

 • Консултация
 • Изготвяне на тренировъчен режим
 • Изготвяне на хранителен режим
 • План за суплементация
 • Безплатна корекция по тренировъчния и хранителния режим в рамките на 2 месеца
 • Мониторинг и отговор на въпроси по време на програмата

Комплексна програма за три месеца -
Хранителен + Тренировъчен режим

199 лв.

включва

 • Консултация
 • Изготвяне на тренировъчен режим
 • Изготвяне на хранителен режим
 • План за суплементация
 • Безплатна корекция по тренировъчния и хранителния режим в рамките на 3 месеца
 • Мониторинг и отговор на въпроси по време на програмата

Индивидуален хранителен режим

Хранителният режим се изготвя персонализирано, след направена консултация на място с мен и включва списък на всички необходими храни, разнообразни варианти на ежедневното ви хранене, според индивидуалните ви нужди и желание за постигане на определени резултати. Храненето включва между 3 и 5 основни приема на храна и около 5 броя междинни хранения. По време на консултацията ще уточним вашите предпочитания за храни и възможността за тяхното приготвяне, съобразено с натовареността на ангажиментите ви. Суплементарен план представлява допълнителната нужда от прием на хранителни добавки, ако това се налага или имате желание да използвате такива.

Фитнес инструктура Кирил Танев изготвя фитнес и хранителни режими
Индивидуално изготвяне на хранителн и тренировъчен режим Кирил Танев

Индивидуален тренировъчен режим

Тренировъчния режим се изготвя персонализирано след направена консултация на място с мен и включва описание на всички упражнения, клипове с правилното им изпълнение, брой серии, повторения, почивка между сериите, темпо на изпълнение на повторенията, за коя мускулна група се работи. Тренировъчния режим включва още и кардио режим, ако е необходим за постигане на по- добри резултати, както и допълнителни съвети. При невъзможност за посещение на фитнес зала, мога да изготвя тренировъчния ви режим, да бъде съобразен за изпълнение само в домашни условия. Суплементарен план представлява допълнителната нужда от прием на хранителни добавки, ако това се налага или имате желание да използвате такива.

Комплексна програма за два месеца - Хранителен + Тренировъчен режим

За постигане на най- добри резултати е препоръчително използването на комплексна програма, включваща изготвянето на индивидуален хранителен режим и подходящата за вас тренировъчна програма. Хранителният режим включва списък на всички необходими храни, разнообразни варианти на ежедневното ви хранене, според индивидуалните ви нужди и желание за постигане на определени резултати. Храненето включва между 3 и 5 основни приема на храна и около 5 броя междинни хранения. По време на консултацията ще уточним вашите предпочитания за храни и възможността за тяхното приготвяне, според натовареността на ангажиментите ви. Тренировъчния режим включва описание на всички упражнения, клипове с правилното им изпълнение, брой серии, повторения, почивка между сериите, темпо на изпълнение на повторенията, за коя мускулна група се работи. Тренировъчния режим включва още и кардио режим, ако е необходим за постигане на по- добри резултати, както и допълнителни съвети. При невъзможност за посещение на фитнес зала, мога да изготвя тренировъчния ви режим, да бъде съобразен за изпълнение само в домашни условия. Суплементарния план включва нуждата от прием на хранителни добавки, ако това се налага или имате желание да използвате такива.

Резултати преди и след изготвянето на тренировъчен и хранителен режим

Комплексна програма за три месеца - Хранителен + Тренировъчен режим

За постигане на най- добри резултати е препоръчително използването на комплексна програма, включваща изготвянето на индивидуален хранителен режим и подходящата за вас тренировъчна програма. Хранителният режим включва списък на всички необходими храни, разнообразни варианти на ежедневното ви хранене, според индивидуалните ви нужди и желание за постигане на определени резултати. Храненето включва между 3 и 5 основни приема на храна и около 5 броя междинни хранения. По време на консултацията ще уточним вашите предпочитания за храни и възможността за тяхното приготвяне, според натовареността на ангажиментите ви. Тренировъчния режим включва описание на всички упражнения, клипове с правилното им изпълнение, брой серии, повторения, почивка между сериите, темпо на изпълнение на повторенията, за коя мускулна група се работи. Тренировъчния режим включва още и кардио режим, ако е необходим за постигане на по- добри резултати, както и допълнителни съвети. При невъзможност за посещение на фитнес зала, мога да изготвя тренировъчния ви режим, да бъде съобразен за изпълнение само в домашни условия. Суплементарния план включва нуждата от прием на хранителни добавки, ако това се налага или имате желание да използвате такива.

Хранителният режим и тренировъчната програма са базирани на консултация лично с мен, която включва определяне на вашите цели, зони върху които искате да се работи, предпочитания за храни, възможност за тяхното приготвяне, степен на ангажираност, честота на посещение на фитнес зала. Ще коментираме и въпроси, които засягат вашият тренировъчен опит, предишни хранителни режими, и резултатът от тях, както и всякакви физиологични особености, важни за изготвяне на правилният хранителен и тренировъчен режим.

Мониторинг за постигнатите резултати съвместява нуждата от проследяване на основните ви мерки (килограми, талия, ханш), и тяхното проследяване във времето. Това позволява да се прави корекция по режимите, за да се гарантират желаните резултати.

Обратната връзка, която имате с мен ви позволява да задавате всякакви въпроси, които биха помогнали за правилното изпъление на подготвените програми.

Фитнес резултати преди и след изготвянето на тренировъчен и хранителен режим